دکوراسیون داخلی چیست: دکوراسیون داخلی به هنر و دانش تزئینات داخلی گفته می شود. نمای داخلی یک ساختمان بیانگر طراحی دکوراسیون یا طراحی داخلی آن است که توسط طراح داخلی ساخته می شود.

تفاوت بین طراح و دکوراسیون و طراح داخلی چیست:
_هرکسی با ذوق و سلیقه خود می تواند طراح دکوراسیون منزل خود باشد. با بازی با رنگ ها – پارچه ها – مبلمان و.... و اندک دانش میتوان انجام داد.
از سوی دیگر باید بدانیم که بین دکوراتور و طراح داخلی تفاوت ناشی وجود دارد. طرح داخلی جدای از اینکه به صورت حرفه ای فضای داخلی را طراحی می کند. از تحصیلات عالی برخوردار است و پل ارتباطی میان طراحی داخلی و دکوراسیون است.

برای طراحی و دکوراسیون منزل و یا طراحی محل کار خود باید 3 ویژگی مهم داشته باشید:

1)دانش کافی

2)زیبایی شناسی

3)خلاقیت

اصول طراحی دکوراسیون داخلی:

1)اتحاد وهمبستگی

2)موازنه

3)ریتم

4)تاکید

5)سایه روشن

6)رنگ متریال

7)مقیاس و تناسب

8)جزئیات

9)هماهنگی معماری داخلی و دکوراسیون

10)خلاقیت و ذوق هنری

سبک های طراحی و دکوراسیون داخلی:(40 سبک)

1)مدرن

2)کلاسیک

3)کلاسیک جدید

4)سبک جنوب غربی

5)شیکر

6)هنری و صنایع دستی

7)کلونیال و...

ما به شما اطمینان خاطر میدهیم.

تماس با ما