سیستم ترمال بریک لولایی

 

 


ترمال بر یک لولایی:
این نوع سیستم یکی از متداول ترین سیستم های آلومینیومی ترمال بر یک است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع سیستم از سیستم های دوجداره ، کاملا عایق است که به دو حالت تولید می شود:

1.بازشو از لولا

2.بازشو از کنار
طراحی سیستم آلومینیومی ترمال بریک لولایی بر طبق استانداردهای روز اروپاست و مقطع پروفیل دارای سه کانال می باشد.
این سیستم با عملکرد سطح بالا الزامات استاندارد های بهره وری انرژی را برآورده می کند.در واقع می توان گفت این پنجره ها تا 60% عمل جذب یا دفع حرارتی را بهبود می بخشد.


تماس با ما