یکی دیگر از انواع نمای ساختمان می باشد و نما های سیمانی نیز انواع مختلفی دارد از قبیل تخته ماله،تگرگی،چکشی،سیمان شسته که هرکدام با دانه های ماسه مختلف رنگی در محل ساخته می شود چناچه سد های بزرگ با سیمان تخته ماله اندود گردد به واسطه نشست های ساختمان ترک های مویی در آن ایجاد می شود.برای جلوگیری از اینکار بهتر است روی نما به فاصله ی حدود 1.5 تا 2 متر خطوطی در جهت های عمودی و افقی ایجاد نماییم تا از دیده شدن ترک های احتمالی جلوگیری شود. در موقع سیمان کاری ابتدا زیر کار را سیمان معمولی و ماسه می پوشانند که به این لایه اصطلاحا آستر می گویند.
قبل از آستر کردن باید تمام سطح دیوار شمشه گیری بشود.انگاه باید بین شمشه ها را با ملات ماسه سیمان پر کرد.در طول سیمان کاری و همچنین تا چند روز بعد از آن باید حداقل روزی 3الی4 بار دیوار سیمان کاری شده را به وسیله آب مرطوب نمود.در غیر این صورت ماسه مصرف شده به صورت پودر درآمده و با کوچکترین تماسی فرو خواهد ریخت.باید توجه نمود که کلیه مصالحی که با سیمان مصرف می شود از جمله سیمانکاری نما باید حداقل در حرارت های 4الی 5 درجه بالای صفر انجام شود تا از یخ زدن و فاسد شدن ملات جلوگیری شود.در کلیه نماسازی ها بهتر است حداقل 30 سانتی متر پایین کار را یک رج سنگ رگی یا سنگ پلاک کار گذاشته شود.زیرا این قسمت از نما همیشه با زمین و در نتیجه با عوامل جوی در تماس بوده و بهتر است از مصالح بهتری که در مقابل عوامل جوی مقاوم تر باشد استفاده نمود معمولا برای این ردیف از سنگ هایی با رنگ تیره و سطح ناصاف استفاده می کنند مانند سنگ های دو تیشه و...

تماس با ما