چوب نمای ساختمان که با واژه cladding شناخته می شود. متشکل از نصب و چیدمان مرتبی از پروفیل های استاندارد چوبی هستند که در بخش نمای چوبی ساختمان استفاده می شوند.

پروفیل های مورد استفاده جهت نما،در ضخامت های 11-16-19-20-26-42 میلیمتر در عرض های 68-92-117- 140-160 میلیمتر ویژه استفاده در نمای چوبی در بازار موجود هستند.

پرکاربردترین نمای چوبی، ترموود می باشد و ترموود کاج نوردیک 26*117 (pine)

ترموود زبان گنجشک 20*92 (ASH) و 117*20

تایل ترموود کاج یا زبان گنجشک 30*30
.

تماس با ما