یکی از انواع پله های مدرن محسوب می شود و در آنها از خطوط استفاده می گردد و انحنا در این پله ها وجود ندارد. معماران پله های مدرن دکوراتیو را بیشتر در طراحی ویلاهای مدرن ، آپارتمان های لوکس در نظر می گیرند. از مزایای پله های دکوراتیو مدرن می توان به قیمت پایین آنها اشاره کرد

انواع پله های مدرن دکوراتیو :

1)پله های دو محور ورق (پله ورقی)

2)پله زیر محور (محور میانی)

3)پله مدرن کنسولی (پله دیواری مدرن ، پله معلق مدرن )

4)پله مدرن دو محور باکس

تماس با ما